Kontaktpersona

Sazināties ar pārdošanas darbiniekiem

Uzmanību!
Ar visiem jautājumiem, kas skar apstrādes procesā esošu pasūtījumu, lūdzam griezties pie garantijas apkalpošanas dienesta darbiniekiem.
Pievieno failus
(*) Jūsu e-pasta adrese ir obligāta, lai mēs varētu ar jums sazināties. Bez tās jūs nevarēsiet nosūtīt savu ziņojumu.