PRIVĀTUMA DEKLARĀCIJA

 1. Vispārīgi principi
 2. Kāda ir terminu ar lielo sākumburtu definīcija?
 3. Kāds ir hartas mērķis?
 4. Kādi dati tiek vākti?
 5. Kāpēc tiek izmantoti jūsu dati?
 6. Cik ilgi tiek glabāti Jūsu dati?
 7. Kam tiek kopīgoti Jūsu Dati?
 8. Vai jūsu Dati tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības?
 9. Kā tiek aizsargāti Jūsu dati?
 10. Kādas ir jūsu tiesības?
 11. Kā AD Tyres vāc datus par nepilngadīgajiem?
 12. Kā ir ar sīkfailiem un līdzīgām izsekošanas tehnoloģijām?
 13. Kā jums tiks paziņots par izmaiņām hartā?
 14. Kā ar mums sazināties?

1. VISPĀRĪGIE PRINCIPI

Uzņēmums AD Tyres International SLU, kas saskaņā ar Andoras tiesību aktiem ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar kapitālu 1 000 000 euro, reģistrēta Andoras Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 16339, ar juridisko adresi C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Andoras Firstiste), e-pasts: dpo@maxityre.com, tālrunis: +376 810 888, (turpmāk tekstā - "AD Tyres"), kas veic e-komercijas darbību, piedāvā riepu un saistīto produktu pārdošanu, izmantojot https://www.maxityre.lv tīmekļa vietni (turpmāk tekstā - "tīmekļa vietne").

Šīs darbības ietvaros AD Tyres var vākt tiešsaistē vai pa tālruni Datus, kas tieši vai netieši identificē klientus, Vietnes lietotājus vai trešās personas (turpmāk tekstā saukti "Datu subjekti" vai "Jūs"), un veikt vienu vai vairākas šo Datu apstrādes(-as). AD Tyres datu subjektu datus nekad nevāc netieši, t. i., no trešās personas avota.

AD Tyres, kura kontaktinformācija ir minēta iepriekš, ir atbildīga par Datu apstrādi, ciktāl tā nosaka šīs apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Attiecībā uz dažiem Bankas datiem AD Tyres dalās atbildībā par to apstrādi ar uzņēmumu GoCardless SAS, vienkāršotu akciju sabiedrību, kas reģistrēta Parīzes Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 834422180 un kuras juridiskā adrese ir 7 rue de Madrid Parīzē (75008). Plašāka informācija par to, kā GoCardless apstrādā Jūsu Bankas datus un Jūsu datu aizsardzības tiesības, ir pieejama šeit.

Attiecībā uz noteiktiem pārlūkošanas datiem, ko apkopo sīkfaili, AD Tyres dalās atbildībā par to apstrādi ar trešo pušu uzņēmumiem, kuru saraksts un sīkāka informācija ir atrodama sīkfailu lapā.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 (turpmāk "GDPR") 37. pantu AD Tyres ir iecēlis datu aizsardzības inspektoru, kura kontaktinformācija ir dpo@maxityre.com.

AD Tyres savāktos datus konkrētāk apstrādā AD Tyres filiāle, kas reģistrēta Maltas teritorijā, proti, AD TYRES INTERNATIONAL EU, reģistrēta ar numuru OC 1277, kuras juridiskā adrese ir Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Tāpēc saskaņā ar VDAR 22. apsvērumu un 3.1. pantu tiek uzskatīts, ka šī datu apstrāde tiek veikta Eiropas Savienības teritorijā, un uz to attiecas šie tiesību akti.

Turklāt saskaņā ar minētā likuma 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu datu apstrādei ir piemērojams arī 2018. gada Maltas datu aizsardzības likums (Cap 586).

Aicinām jūs rūpīgi izlasīt šo konfidencialitātes politiku (turpmāk tekstā - "Politika") un iepazīties ar tās saturu.

2. KĀDA IR TERMINU AR LIELO SĀKUMBURTU DEFINĪCIJA?

Vārdi vai izteicieni, kas sākas ar lielo burtu, ir definēti šādi.

AD Tyres
ir 1. panta pirmajā daļā norādītais uzņēmums.
Harta
ir1. pantā minētā definīcija.
Klienta konts
ir konts, kas jāizveido katram klientam.
Dati
ir jebkuri personas dati, t. i., jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, ar to saprotot, ka identificējama persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru, vai vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturo tās fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.
Banku dati
ir4. pantā minētā definīcija.
Pasūtījuma dati
ir4. pantā minētā definīcija.
Navigācijas dati
ir4. pantā minētā definīcija.
Tehniskie dati
ir4. pantā minētā definīcija.
Attiecīgā(-ās) persona(-as)
ir1. pantā minētā definīcija.
Produkts(-i)
ir riepas vai saistītie produkti (diski, ķēdes utt.), ko AD Tyres piedāvā pārdošanai Vietnē.
GDPR
ir1. pantā minētā definīcija.
Tīmekļa vietne
ir1. pantā minētā definīcija.
Ārstēšana(-as)
ir jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic vai neveic, izmantojot automatizētus procesus, un ko piemēro Datu vākšanai, reģistrēšanai, organizēšanai, strukturēšanai, glabāšanai, pielāgošanai vai pārveidošanai, ieguvei, aplūkošanai, izmantošanai, paziņošanai, nosūtot, izplatot vai jebkādā citā veidā darot pieejamus, saskaņošanai vai savstarpējai savienošanai, ierobežošanai, dzēšanai vai iznīcināšanai.
Jūs
ir1. pantā minētā definīcija.

3. KĀDS IR HARTAS MĒRĶIS?

Šī Privātuma politika Jums ir pieejama Jūsu datu vākšanas brīdī, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību attiecībā uz Jūsu datu apstrādi, ko veic AD Tyres, sniedzot īsu, viegli pieejamu un viegli saprotamu informāciju, kas formulēta skaidri un vienkārši.

Ja kāda informācija nav pietiekami skaidra, aicinām Jūs sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz dpo@maxityre.com vai izmantojot šeit pieejamo kontaktformu.

Harta attiecas uz Jūsu datiem, kurus AD Tyres apkopo un apstrādā saistībā ar turpmāk minētajām darbībām, un attiecībā uz kuriem AD Tyres ir datu pārzinis:

 • Jūsu Vietnes lietošana, tostarp tās pārlūkošana;
 • par Jūsu Klienta konta izveidi un izmantošanu, izmantojot Vietni;
 • AD Tyres piedāvāto Produktu iegādi, izmantojot Vietni; vai
 • sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Šī politika neattiecas uz jebkādu citu datu apstrādi, kas tiek veikta kontekstā, kas nav aprakstīts iepriekš un kurā AD Tyres nav datu pārzinis.

4. KĀDI DATI TIEK VĀKTI?

DATI, KAS SAVĀKTI PĒC ĪPAŠA AD TYRES PIEPRASĪJUMA.

AD Tyres nepārprotami pieprasa Jūsu datu vākšanu dažādos laikos un jo īpaši :

 • izmantot Vietni;
 • veicot pasūtījumu Vietnē;
 • Klienta Konta izveide Vietnē; vai
 • jebkādu saziņu ar klientu apkalpošanas dienestu.

Savāktie dati (turpmāk tekstā - "Pasūtījuma dati" ) jo īpaši ir šādi:

 • Jūsu vārds ;
 • Jūsu vārds ;
 • Jūsu dzimšanas datums ;
 • Jūsu pasta adrese ;
 • Jūsu e-pasta adrese ;
 • Jūsu tālruņa numurs ;
 • Jūsu valsts ;
 • Jūsu Kopienas iekšējais PVN maksātāja numurs.

Maksājumu veikšanas nolūkos šie dati, kas savākti pēc mūsu īpaša pieprasījuma (turpmāk tekstā - "Bankas dati"), sastāv no Jūsu kredītkartes numura, derīguma termiņa beigu datuma un CVC (vai vizuālās kriptogrammas, kas atrodas uz kartes aizmugures), kas tiek nosūtīti maksājumu pakalpojumu sniedzējiem: Checkout.com, Hipay vai Braintree.

Mēs izmantojam GoCardless, lai pārvaldītu tiešos debetus, izmantojot Jūsu IBAN. Plašāka informācija par to, kā GoCardless apstrādā jūsu Bankas datus, un jūsu datu aizsardzības tiesībām ir pieejama šeit.

Atsevišķi pasūtījuma dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, valsts, e-pasta adrese) un bankas dati ir nepieciešami, lai noslēgtu līgumu ar AD Tyres. Līdz ar to, ja Jūs mums nesniegsiet šos datus, Jūs nevarēsiet pabeigt savu pasūtījumu.

DATI, KO AUTOMĀTISKI IEVĀC REKLĀMAS RIEPAS

AD Tyres var automātiski vākt dažus Jūsu datus, jo īpaši Jūsu navigācijas laikā Tīmekļa vietnē, izmantojot Jūsu ierīci (datoru, planšetdatoru, mobilo tālruni utt.). Šos datus var vākt pat tad, ja nav veikts pasūtījums. Šī datu vākšana parasti tiek veikta, izmantojot sīkfailus.

Šie dati (turpmāk tekstā - "Tehniskie dati" ) jo īpaši ietver :

 • Jūsu IP adrese (identifikācijas numurs, kas piešķirts Jūsu ierīcei kā daļa no tās savienojuma ar internetu) ;
 • Jūsu MAC adrese (fiziskais identifikācijas numurs, kas saglabāts jūsu tīkla kartē vai tīkla saskarnē) ;
 • IMEI numurs (mobilā tālruņa identifikācijas numurs) ;
 • Jūsu ierīces operētājsistēmu (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS utt.);
 • Jūsu mobilā tālruņa operators ;
 • Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs ;
 • Jūsu izmantotā pārlūkprogramma (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox u. c.); vai
 • Jūsu ierīces izmantoto laika zonu.

Dati, kas tiek automātiski vākti ar Jūsu ierīces starpniecību, ietver arī datus par Jūsu pārlūkošanu (turpmāk tekstā - "pārlūkošanas dati" ), piemēram,:

 • apmeklētās lapas;
 • Jūsu apmeklējuma datumu;
 • laiks, kas pavadīts katrā apmeklētajā lapā;
 • aktivizētās saites;
 • piedāvājumi, ar kuriem esat konsultējies;
 • meklētie produkti;
 • Jūsu veiktie pasūtījumi; vai
 • Jūsu Produktu patēriņa paradumi.

5. KĀPĒC TIEK IZMANTOTI JŪSU DATI?

Personas datus drīkst apstrādāt tikai tad, ja apstrādes pamatā ir :

 • tiesiskais pamatojums, kā minēts VDAR 6. panta 1. punktā (piekrišana, līguma izpilde, juridiska pienākuma izpilde, vitāli svarīgu interešu aizsardzība, sabiedrības interešu uzdevums vai pārziņa likumīgās intereses); un
 • pārziņa noteiktam (- iem) skaidram (-iem ), likumīgam (- iem) mērķim(- iem).

Turpmāk tabulā ir uzskaitītas AD Tyres veiktās apstrādes, norādot katra apstrādes nolūku, juridisko pamatojumu un attiecīgos datus.

Ārstēšanas nosaukumsMērķiJuridiskais pamatojumsAttiecīgie dati
Pasūtīšana
 • Izveidot klienta kontu
 • Atbildēt uz visiem Jūsu pieprasījumiem veikt pasūtījumu.
 • Ņemt vērā un izpildīt Jūsu pasūtījumu
 • Piegādes un, iespējams, montāžas veikšana
Līgums
 • Pasūtījuma dati
Viens darījums ar kredītkarti
 • Jūsu pasūtījuma maksājuma veikšana
 • Noraidīto bankas darījumu pārvaldība
Līgums
 • Bankas rekvizīti (CB)
Nākotnes pirkumu atvieglošana
 • Saglabājiet bankas informāciju, lai atvieglotu pirkumus nākotnē
Piekrišana
 • Bankas rekvizīti (CB)
SEPA tiešais debets
 • Jūsu IBAN nosūtīšana GoCardless pakalpojumu sniedzējam
Līgums
 • Bankas rekvizīti (IBAN)
Prasības par maksājumiem
 • izskatīt visas sūdzības, ko iesniedz kredītkartes īpašnieks, ar kuru apmaksāts pasūtījums.
Līgums
 • Banku dati
Pēcpārdošanas serviss
 • Sūdzību pārvaldība
 • Paziņot par izmaiņām hartā vai vispārējos pārdošanas nosacījumos.
 • Pārvaldīt attiecības ar klientiem (pieprasījumi, komentāri un ieteikumi) pēc pasūtījuma veikšanas.
 • Kompensāciju pārvaldība
Līgums
 • Pasūtījuma dati
 • Banku dati
Informatīvais biļetens (ieskaitot AD Tyres komerciālos piedāvājumus)
 • Abonēt mūsu jaunumus (tostarp AD Tyres komerciālos piedāvājumus)
Piekrišana
 • Pasūtīšanas dati (e-pasta adrese)
Mērķtiecīga reklāma
 • Mūsu reklāmas ziņojumu pielāgošana jūsu vajadzībām un ieradumiem.
Piekrišana (sīkfaili)
 • Tehniskie dati
 • Navigācijas dati
Lietotāja pieredze
 • personalizēt Jūsu Vietnes lietošanas pieredzi atbilstoši Jūsu vajadzībām un ieradumiem.
 • Paātrināt navigāciju vietnē
Piekrišana (sīkfaili)
 • Tehniskie dati
 • Navigācijas dati
Statistika
 • Statistisko pētījumu veikšana un analīze
Likumīgās intereses (1 ) un piekrišana (sīkdatnes)
 • Pasūtījuma dati
 • Tehniskie dati
 • Navigācijas dati
Kvalitāte
 • lai analizētu tehniskās problēmas, kas radušās, izmantojot Vietni.
 • Anomāliju atklāšana informācijas sistēmā
Likumīgās intereses (2)
 • Tehniskie dati
 • Navigācijas dati
Krāpšana
 • Viltošanas un tehnoloģiju krāpšanas atklāšana
Likumīgās intereses (3)
 • Pasūtījuma dati
 • Tehniskie dati
 • Navigācijas dati

(1 ) AD Tyres leģitīmās intereses ir iespēja novērtēt un uzlabot sevi, izmantojot statistikas rīku.

(2 ) AD Tyres likumīgās intereses ir nodrošināt savu pakalpojumu kvalitāti.

(3 ) AD Tyres likumīgās intereses ir novērst krāpšanu.

6. CIK ILGI TIKS GLABĀTI JŪSU DATI?

AD Tyres goda apziņa ir glabāt Jūsu datus tādā formā, kas ļauj Jūs identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams to apstrādes nolūkiem.

Turpmāk tabulā ir norādīti glabāšanas periodi katram datu veidam atkarībā no apstrādes, kurai tie tiek izmantoti.

DatiĀrstēšanaDerīguma termiņš aktīvajā bāzē (1)Starpposma uzglabāšanas periods (2)
Pasūtījuma datiPasūtīšana3 gadi no pēdējā pasūtījuman/a*
Pēcpārdošanas serviss3 gadi pēc pēdējā pasūtījuman/a
Informatīvais biļetenslīdz brīdim, kad Jūs atrakstāties no abonementa, vai 3 gadus pēc pēdējās pieteikšanās Klienta kontā, ja tas notiek agrāk.n/a
Statistika3 gadi no pēdējā pasūtījuman/a
Krāpšanan/a5 gadi pēc attiecīgo datu vākšanas
Banku dati(3)Darījums (CB)Līdz pilnīgai pasūtījuma apmaksain/a
Prasības par maksājumiemn/a13 mēneši no debeta datuma
vai
15 mēneši atliktā maksājuma gadījumā
Pēcpārdošanas servissLīdz tā termiņa beigām, par kuru AD Tyres apņemas atmaksāt Jums par pasūtījumu (jo īpaši pasūtījuma atsaukšanas vai atcelšanas termiņš).n/a
SEPA tiešais debets (IBAN)IBAN nosūtīšanas laiks uz GoCardlessn/a
Turpmāko iepirkumu veicināšana (CB)Līdz piekrišanas atsaukšanai vai bankas kartes derīguma termiņa beigām, ja tas ir agrāk.n/a
Tehniskie datiMērķtiecīga reklāmaSkatīt Sīkfailusn/a
Lietotāja pieredze
Kvalitāte
Statistika
Krāpšana
Navigācijas datiMērķtiecīga reklāmaSkatīt Sīkfailusn/a
Lietotāja pieredze
Kvalitāte
Statistika
Krāpšana

* n/a nozīmē nepiemēro.

(1 ) Aktīvā glabāšana ir attiecīgo Datu glabāšana datu bāzē, ko izmanto attiecīgās Apstrādes nolūkos.

(2 ) Starpposma arhivēšana ir Datu glabāšana ierobežotas piekļuves apstākļos i) vai nu īpašā arhīva bāzē, kas ir nodalīta no aktīvās bāzes, un piekļuve ir ierobežota tikai tām personām, kuras ir ieinteresētas par to uzzināt savu funkciju dēļ, ii) vai arī aktīvajā bāzē, ar nosacījumu, ka arhivētie Dati ir izolēti, izmantojot loģisko nošķiršanu (piekļuves tiesību un pilnvaru pārvaldību), lai tie nebūtu pieejami personām, kuras vairs nav ieinteresētas to apstrādē.

(3) Bankas datus nekad neglabā AD Tyres, bet gan tās maksājumu partneri (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless atkarībā no konkrētā gadījuma).

7. AR KO TIEK KOPĪGOTI JŪSU DATI?

AD Tyres var kopīgot daļu Jūsu Datu ar citām zemāk minētajām struktūrām. Jebkurā gadījumā AD Tyres kopīgos šos Datus tikai tādā apjomā, kas ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu AD Tyres veiktās Jūsu Datu apstrādes mērķi(-us) vai lai nodrošinātu precīzu un likumīgu(-us) mērķi(-us), kas definēts(-i) šajā saņēmējā.

GRUPAS, KURĀ IETILPST AD TYRES, UZŅĒMUMI

AD Tyres var kopīgot daļu Jūsu Datu ar citām AD Tyres grupas struktūrvienībām, lai Jūs labāk iepazītu. Uz šīm citām struktūrām attiecas līdzīgas saistības kā AD Tyres attiecībā uz Jūsu datu aizsardzību.

APAKŠUZŅĒMĒJI UN TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI.

AD Tyres var kopīgot daļu Jūsu Datu ar apakšuzņēmējiem un/vai trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas tiek izmantoti saistībā ar AD Tyres produktu un pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Vietni. Jūsu Datu koplietošana ar šīm struktūrām ir nepieciešama, lai izpildītu Jūsu pasūtījumu. AD Tyres apmainās tikai ar tiem datiem, kas ir noteikti nepieciešami, lai izpildītu šīm struktūrām uzticēto uzdevumu, pēc tam, kad ir līgumiski nodrošināts, ka šo struktūru saistības attiecībā uz Jūsu datu aizsardzību ir tikpat augstas kā šajā hartā noteiktās saistības.

Tās galvenokārt ir šādas struktūras:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (tehnoloģiju ārpakalpojumi)
 • OVH (tīmekļa vietņu hostings)
 • HOTJAR (analītiskais sīkfails)
 • GOOGLE (reklāmas sīkfails)
 • MICROSOFT (reklāmas sīkfails)
 • CHECKOUT.COM (maksājumu pakalpojumu sniedzējs)
 • HIPAY (maksājumu pakalpojumu sniedzējs)
 • BRAINTREE (maksājumu pakalpojumu sniedzējs)
 • GOCARDLESS (maksājumu pakalpojumu sniedzējs)
 • DPD (piegādes pakalpojumu sniedzējs)
 • GLS (piegādes pakalpojumu sniedzējs)
 • UPS (piegādes pakalpojumu sniedzējs)
 • DHL (piegādes pakalpojumu sniedzējs)
 • SEUR (piegādes pakalpojumu sniedzējs)
 • CHRONOPOST (piegādes pakalpojumu sniedzējs)
 • BOOMERANG (piegādes pakalpojumu sniedzējs)
 • TNT (piegādes pakalpojumu sniedzējs)

IZŅĒMUMA GADĪJUMI

AD Tyres var izņēmuma kārtā kopīgot Jūsu datus šādos gadījumos: (i) saistībā ar apvienošanos, visas AD Tyres vai tās daļas iegādi, aktīvu nodošanu vai jebkuru citu līdzīgu darījumu, (ii) ja šādu kopīgošanu pieprasa likums, noteikumi, kompetenta tiesu vai administratīva iestāde; vai (iii) lai aizsargātu personas tiesības un/vai drošību, novērstu vai veiktu pasākumus saistībā ar nelikumīgām vai iespējamām nelikumīgām darbībām vai aizsargātu AD Tyres tīmekļa vietnes tiesības, īpašumu un drošību; (iv) lai izpildītu un nodrošinātu AD Tyres saistības, ko AD Tyres ir uzņēmies Jūsu interesēs saskaņā ar šo Hartu.

8. VAI JŪSU DATI TIEK PĀRSŪTĪTI ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS?

Jūsu dati tiek apstrādāti un glabāti galvenokārt Maltas teritorijā, kas atrodas Eiropas Savienībā.

Tomēr šie dati ir pieejami uzņēmumam AD Tyres, kas reģistrēts Andoras Firstistē, ārpus Eiropas Savienības.

Ar 2010. gada 19. oktobra lēmumu Eiropas Komisija paziņoja, ka Andora tiek uzskatīta par tādu, kas nodrošina pietiekamu no Eiropas Savienības nosūtīto personas datu aizsardzības līmeni.

Turklāt AD Tyres nevar izslēgt, ka Jūsu dati var tikt nosūtīti uz citām teritorijām ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), jo īpaši uz teritorijām, kurās personas datu aizsardzības līmenis ir zemāks nekā Eiropas Savienībā.

Pēdējā minētajā gadījumā AD Tyres apņemas pārbaudīt pasākumu esamību vai veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu apmierinošu Jūsu datu aizsardzības līmeni, piemēram, :

 • attiecīgās valsts Eiropas Komisija pieņem lēmumu par atbilstību;
 • Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulas vai uzraudzības iestādes pieņemtas standarta līguma klauzulas, kas attiecas uz saņēmēju un kuru kopiju jūs varat mums pieprasīt, ja tās ir oficiāli parakstītas;
 • uzņēmuma iekšējie noteikumi;
 • apstiprināts rīcības kodekss vai apstiprināta sertifikācijas sistēma (tostarp saistoša un izpildāma saņēmēja, kas nav ES dalībvalsts, apņemšanās piemērot atbilstošus drošības pasākumus);
 • administratīva vienošanās vai juridiski saistošs un izpildāms teksts, kas noslēgts, lai nodrošinātu sadarbību starp valsts iestādēm.

Attiecībā uz šiem AD Tyres galvenajiem partneriem turpmāk ir norādītas datu galamērķa valstis un pieņemtie attiecīgie drošības pasākumi.

SaņēmējiValstsGarantijas
GCGFrancijaEiropas Savienība
OVHVācijaEiropas Savienība
HOTJARMaltaEiropas Savienība
GOOGLEAmerikas Savienotās ValstisStandarta līguma klauzula un konfidencialitātes vairoga sertifikācija
MICROSOFTAmerikas Savienotās ValstisStandarta līguma klauzula un konfidencialitātes vairoga sertifikācija
CHECKOUT.COMApvienotā Karalistegada 28. jūnija lēmums par piemērotību
HIPAYFrancijaEiropas Savienība
BRAINTREEAmerikas Savienotās ValstisStandarta līguma klauzula un konfidencialitātes vairoga sertifikācija
GOCARDLESSApvienotā Karalistegada 28. jūnija lēmums par piemērotību
DPDFrancijaEiropas Savienība
GLSNīderlandeEiropas Savienība
UPSAmerikas Savienotās ValstisStandarta līguma klauzula un konfidencialitātes vairoga sertifikācija
DHLVācijaEiropas Savienība
SEURSpānijaEiropas Savienība
CHRONOPOSTFrancijaEiropas Savienība
BOOMERANGFrancijaEiropas Savienība
TNTNīderlandeEiropas Savienība

9. KĀ TIEK AIZSARGĀTI JŪSU DATI?

AD Tyres ir ieviesis atbilstošus fiziskus, tehniskus, administratīvus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus pret nesankcionētu vai nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu, zaudēšanu, nejaušu iznīcināšanu, bojāšanu, zādzību vai izplatīšanu.

Neraugoties uz nepārtrauktām pūlēm, AD Tyres nevar garantēt rezultātu attiecībā uz Jūsu datu drošību un aicina Jūs ziņot par jebkādām Jums zināmām grūtībām.

Lai to izdarītu, varat sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu Jums ērtā laikā, nosūtot e-pastu uz dpo@maxityre.com vai izmantojot šeit pieejamo kontaktformu.

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA, un uz šo pakalpojumu attiecas Google konfidencialitātes politika un lietošanas noteikumi.

10. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Jums ir turpmāk uzskaitītās tiesības attiecībā uz Jūsu datiem:

 • tiesības piekļūt Jūsu Datiem:

  Tā ir Jūsu iespēja saņemt no AD Tyres apstiprinājumu, ka ar Jums saistītie dati tiek vai netiek apstrādāti, kā arī piekļuvi minētajiem datiem un šādai informācijai: nolūki, datu kategorijas, saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, glabāšanas periods vai kritēriji šā perioda noteikšanai, Jūsu tiesības attiecībā uz šiem datiem, tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei un, ja piemērojams, datu vākšanas avots un automatizētas lēmumu pieņemšanas esamība, pamatojoties uz šiem datiem.

  Ja Jūsu dati tiek pārsūtīti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, Jums ir arī tiesības tikt informētam par atbilstošiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar šādu pārsūtīšanu.

  Saskaņā ar piekļuves tiesībām AD Tyres sniegs Jums Datu kopiju un var iekasēt saprātīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām, par jebkurām Jūsu pieprasītajām papildu kopijām. Ja Jūs iesniedzat pieprasījumu elektroniski, informācija tiks sniegta parasti izmantotā elektroniskā formā, ja vien Jūs nepieprasīsiet citādi.

 • tiesības labot Jūsu datus:

  Tā ir Jūsu iespēja no AD Tyres iespējami īsā laikā saņemt no AD Tyres to Jūsu datu labošanu, kuri būtu neprecīzi vai, ņemot vērā apstrādes nolūkus, nepilnīgi (šim nolūkam Jūs varēsiet iesniegt papildu deklarāciju);

 • tiesības dzēst Jūsu datus:

  Tā ir iespēja Jums saņemt no AD Tyres iespējami ātrā laikā dzēst Jūsu datus viena no šādiem iemesliem dēļ:

  • dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika vākti, vai tiek apstrādāti citā veidā;
  • Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata tiek veikta šo Datu apstrāde, ja vien nepastāv cits tiesiskais pamats šai apstrādei;
  • Jūs iebilstat pret šo Datu apstrādi saskaņā ar turpmāk minētajiem nosacījumiem attiecībā uz Jūsu tiesībām iebilst;
  • dati ir apstrādāti nelikumīgi;
  • dati ir jādzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas attiecas uz AD Tyres; vai
  • dati ir vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu bērniem.

  Ja AD Tyres ir publiskojis pieprasītos dzēst datus, ir jāveic saprātīgi pasākumi, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un īstenošanas izmaksas, tostarp tehniskie pasākumi, lai informētu datu pārziņus, kas apstrādā datus, ka Jūs esat pieprasījis dzēst jebkuru saiti uz datiem vai jebkuru datu kopiju vai reproducēšanu.

  Šīs tiesības uz dzēšanu neattiecas, ja apstrāde ir nepieciešama:

  • izmantot tiesības uz vārda un informācijas brīvību;
  • lai izpildītu juridisku pienākumu, kas prasa Apstrādi un ko paredz Savienības tiesību akti vai tās dalībvalsts tiesību akti, kas attiecas uz pārzini, vai lai veiktu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim piešķirtās oficiālās pilnvaras;
  • sabiedrības veselības aizsardzības jomā sabiedrības interešu dēļ;
  • arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, ciktāl tiesības uz dzēšanu var padarīt neiespējamu vai nopietni apdraudēt minētās apstrādes mērķu sasniegšanu; vai
  • juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.
 • tiesības iebilst pret Jūsu Datu apstrādi:

  Tā ir iespēja iebilst pret Jūsu Datu apstrādi, ko AD Tyres veic, pamatojoties uz leģitīmām interesēm (tostarp uz šo pamatojumu balstītu profilēšanu), ja AD Tyres šādu apstrādi faktiski nepamato ar leģitīmiem un pārliecinošiem iemesliem, kas būtu svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

  Tas attiecas arī uz Jūsu iespēju iebilst pret apstrādi aģitācijas nolūkos (tostarp profilēšanu, ja tā ir saistīta ar šādu aģitāciju).

  Visbeidzot, attiecībā uz apstrādi statistikas nolūkos Jums ir iespēja iebilst pret šādu apstrādi ar Jūsu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ, ja vien apstrāde nav nepieciešama sabiedriskas nozīmes uzdevumam.

 • tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi:

  Tā ir iespēja Jums saņemt no AD Tyres apstrādes ierobežojumu vienā no šādiem gadījumiem:

  1. laikā, kas nepieciešams, lai AD Tyres varētu pārbaudīt Datu precizitāti, ja Jūs apstrīdat Datu precizitāti;
  2. Jūs iebilstat pret Datu dzēšanu no nelikumīgas Apstrādes un tā vietā pieprasāt ierobežot to izmantošanu;
  3. dati vairs nav noderīgi AD Tyres saistībā ar apstrādes nolūkiem, bet joprojām ir nepieciešami Jums saistībā ar likumīgu tiesību nodibināšanu, īstenošanu vai aizstāvību;
  4. uz laiku, kas nepieciešams, lai noteiktu, vai AD Tyres likumīgie iemesli ir svarīgāki par Jūsu likumīgajiem iemesliem, ja Jūs esat iebilduši pret Apstrādi uz šī pamata.

  Apstrādes ierobežošanas gadījumā datus, izņemot saglabāšanu, drīkst apstrādāt tikai ar Jūsu piekrišanu vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, vai lai aizsargātu citu fizisku vai juridisku personu, vai Savienības vai dalībvalsts svarīgu sabiedrības interešu apsvērumu dēļ.

  AD Tyres jūs informēs par ierobežojuma atcelšanu pirms tā stāšanās spēkā.

 • tiesības uz Jūsu datu pārnesamību:

  Tā ir Jūsu iespēja saņemt no AD Tyres paziņojumus par Jūsu datiem, kas AD Tyres sniegti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un nosūtīt šos datus citai struktūrai (šo nosūtīšanu veicat Jūs vai, ja tas ir tehniski iespējams, AD Tyres), un tas notiek, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētu procesu palīdzību un ir balstīta uz piekrišanu vai līgumu;

 • tiesības atsaukt Jūsu piekrišanu:

  Tā ir Jūsu iespēja atsaukt savu piekrišanu jebkurai Jūsu Datu apstrādei, kas veikta, pamatojoties uz Jūsu iepriekšējo piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu, kas dota pirms šādas atsaukšanas.

Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, Jūs esat aicināts sazināties ar mums Jums ērtā laikā:

Lai pēc iespējas efektīvāk apstrādātu Jūsu pieprasījumu, AD Tyres aicina Jūs to formulēt skaidri un detalizēti. Ja rodas šaubas par Jūsu identitāti, AD Tyres var pieprasīt papildu informāciju, lai apstiprinātu Jūsu identitāti.

Jums ir arī :

 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei:

  Tas attiecas uz Jūsu iespēju iesniegt sūdzību kompetentai uzraudzības iestādei, jo īpaši dalībvalstī, kurā ir Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, Jūsu darba vieta vai vieta, kur, iespējams, noticis pārkāpums, ja uzskatāt, ka ar Jums saistīto Datu apstrāde ir tiesību aktu pārkāpums.

Lai jums būtu vieglāk izmantot šīs tiesības, aicinām iepazīties ar uzraudzības iestāžu sarakstu šeit.

11. KĀ AD TYRES VĀC DATUS PAR NEPILNGADĪGAJIEM?

Produkti, kurus AD Tyres pārdod savā vietnē, nav paredzēti nepilngadīgajiem. Līdz ar to AD Tyres neapstrādā nekādus datus, kas attiecas uz nepilngadīgajiem, un neuzskata, ka Vietnes apmeklētāju vai tās klientu dati tieši vai netieši attiecas uz nepilngadīgajiem.

12. KĀ IR AR SĪKFAILIEM UN CITĀM LĪDZĪGĀM IZSEKOŠANAS TEHNOLOĢIJĀM?

AD Tyres izmanto sīkfailus un citas līdzīgas tehnoloģijas, kas var apkopot dažus Jūsu datus. Šīs sīkdatnes ļauj mums uzlabot Jūsu pieredzi, pārlūkojot Vietni, sniegt mums informāciju par mūsu Vietnes darbību un kvalitāti, kā arī palīdzēt mērķtiecīgas reklāmas nodrošināšanā.

AD Tyres apkopo Jūsu iepriekšēju piekrišanu, izmantojot banneri Vietnes sākumlapā, kad Jūs pirmo reizi pieslēdzaties šiem datora rīkiem. Jūsu piekrišanu AD Tyres atkārtoti pieprasa ar tādiem pašiem nosacījumiem trīspadsmit mēnešu perioda beigās pēc iepriekšējās Jūsu piekrišanas saņemšanas.

AD Tyres aicina Jūs iepazīties ar vietnes lapu "Sīkfaili", lai iegūtu plašāku informāciju.

13. KĀ JUMS TIKS PAZIŅOTS PAR IZMAIŅĀM HARTĀ?

AD Tyres var periodiski grozīt šo Hartu, lai ņemtu vērā tiesību aktu attīstību attiecībā uz Jūsu datu aizsardzību.

AD Tyres informēs Jūs par jebkādām izmaiņām vai atjauninājumiem, nosūtot paziņojumu uz Jūsu e-pasta adresi un/vai ievietojot paziņojumu Vietnē.

14. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?

AD Tyres ir Jūsu rīcībā, lai atbildētu uz visiem Jūsu jautājumiem par šo hartu.

Lai sazinātos ar mums, Jūs esat aicināts pievienoties mums Jums ērtā laikā: